menu

Revitalizacija- Djelovanje preparata Bakterije

Revitalizacija- Djelovanje preparata Bakterije

Djelovanje preparata Bakterije prema sastavu:

Fitohormoni (aktivacija - preko lista i preko korijena)

 • Mikroorganizmi kao i biljke stvaraju prirodne hormone takozvane "fitohormone" koje međusobno mogu razmjenjivati. Tako se u Bakterijama nalaze giberelina, auksina i citokinin, koji biljkama pomažu da se pravilno razvijaju i ostvare svoj maksimalni potencijal. Hormoni djeluju u jako malim količinama, a utječu na sve osobine biljke. Njihovom manipulacijom možemo fino podešavati kako izgled biljke, tako i izgled i kvalitetu plodova

Vitamini (aktivacija - preko lista i preko korijena)

 • Preparat Bakterije obiluje vitaminima, od kojih je prisutan čitav kompleks vitamina B (B1-B12), Vitamin C, Vitamin D, vitamin E i vitamin K. Istraživanja su pokazala da su biljkama vitamini potrebni u momentu kada su one najiscrpljeniji, a to je u fazi formiranja cvjetova i razvoja plodova. Vitamini se ponašaju i kao zaštitni faktori, dok neki imaju ulogu sličnu hormonima. Prateći svjetske trendove Bakterije su stvorene kao koktel preparat za najbolje sportaše, ali namijenjen biljkama, zbog čega je njihovo djelovanje munjevito.

Aminokiseline (aktivacija - preko lista)

 • Aminokiseline su također sastavni dio Bakterija, gdje se nalaze u potpuno usvojive L obliku. Posljednjih godina primjena aminokiselina u poljoprivredi je u značajnom porastu, posebno u cilju ublažavanja stresa koji nastaje uslijed suše ili mraza. Nakon primjene one izravno ulaze u sve metaboličke procese u biljci i potpomažu njenoj regeneraciji. Velika prednost aminokiselina se ogleda i u povećanju usvajanja mineralnih gnojiva, i pesticida u ćeliju biljke, što značajno povećava učinkovitost kemijskih preparata. Ovo je sasvim normalno, ako se ima u vidu da su aminokiseline osnovni građevni blokovi svakog živog organizma.

Iminokiseline (aktivacija - preko lista i preko korijena)

 • Bakterije sadrže i iminokiseline, od kojih je najvažnija prolin. Ovo spoj je glavni osmoregulator i od presudnog je značaja za otpornost biljaka na sušu, hladnoću i visoku zaslanjenost zemljišta. Također prolin utječe na jačanje fotosinteze, pravilno formiranje organa i mnoge druge procese u biljci.

Učinkovitost korištenja vode i otpornost na sušu (aktivacija - preko lista i preko korijena)

 • Primjena Bakterija preko zemljišta akumulira organsku materiju i konstantno poboljšava učinkovitost korištenja vode, bez obzira na njezinu dostupnost u tlu. Također Bakterije potiču stvaranje auksina, smanjuju nagomilavanje apscinske kiseline (ABA) i ublažavaju posljedice nakupljanje reaktivnih molekula kisika (ROS). Dodatno, dovode do suženja otvora stoma i smanjenja odavanja vode, čime biljka postaje daleko na otpornija sušu.

Mineralizacija i mobilizacija mineralnih elemenata (aktivacija - preko korijena)

 • Konstantna upotreba mineralnih gnojiva za potrebe povećanja proizvodnje dalo je potpuno suprotan efekt, umjesto da obogati zemljište ono ga je zaslanilo i opustošilo.
 • Rješenje popravke kvalitete zemljišta pruža preparat Bakterije. Njegovi mikroorganizmi imaju visoku učinkovitost raspada neiskorištenih minerala iz umjetnih gnojiva i sposobnosti mobilizacije fosfora, željeza, cinka, bakra, kalcija, mangana i dušika. Nakon njegove primjene biljke daleko bolje klijaju i rastu. Redovitom i višegodišnjom primjenom praktično popravljamo kvalitetu zemljišta i podižemo razinu humusa.

Povećanje otpornosti biljaka na zaslanjena zemljištima (aktivacija - preko korijena)

 • Zaslanjenost je glavna prijetnja za prirodne resurse diljem svijeta i grubo obuhvaća oko milijardu hektara, s tendentcijom rasta. Ovo se najviše događa zbog pretjerane i nekontrolirane upotrebe mineralnih gnojiva.
 • U preparatu Bakterije se nalaze sojevi odabranih mikroorganizama koji imaju sposobnost da žive u visoko zaslanjena sredinama. Zbog ove specifične osobine preparata u mogućnosti smo značajno podignemo produktivnost biljaka na slanim zemljištima.

Eksperiment

 • Zajedno sva navedena spojevi iz preparata Bakterije s lakoćom podižu razinu otpornosti biljaka na stresne uvjete, poput suša, vlaga, hladnoća, djelovanje herbicida, zaslanjenost zemljišta, mehanička oštećenja od grada, insekata i patogena.
 • Eksperiment koji možete izvesti je vrlo prost. Odaberite dvije približno jednake biljke u plasteniku (npr. paprika). Jednu isprskajte i zalijte vodom (kontrola), a drugu preparatom Bakterije i to samo jednom. Promatrajte koja će duže izdržati. Poslije kratkog vremena uvidjet ćete jasnu razliku i pravu snagu ovog preparata.

Emisije o Bakterjama

Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward