menu

Enkapsulacija

Enkapsulacija

Preparat Bakterije sadrži jedne od najefikasnih sojeva mikroorganizama sposobnih da usvoje velike količine kemijskih tvari. Tom prilikom potrebno je vršiti intenzivno miješanje najmanje 30 minuta prije primjene. Sa dužim miješanjem povećava se i učinkovitost enkapsulacije.
Iako će neki pesticidi dovesti do uginuća određenog broja mikroorgnizama, učinkovitost enkapsulacije će tada biti još veća. Ovo se događa zbog toga što kod uginulih organizama nema regulacija propusnost stanične membrane, te ona u potpunosti biva ispunjena.

Razlika je značajna

Enkapsulacija na mikro razini se naziva mikroenkapsulacija. Predstavlja proces u kojem se aktivna tvar oblaže tankim slojem specijalnog materijala radi povećanja trajnosti, otpornosti i učinkovitosti.
Ova metoda se široko primjenjuje u prehrambenoj industriji, industriji boja i lakova, a od skoro iu humanoj medicini i poljoprivredi za oblaganje lijekova, pesticida i mineralnih gnojiva.
Najnovija metoda enkapsulacije aktivne tvari koja je našla primjenu u humanoj medicini i poljoprivredi se radi pomoću mikroorganizama. Ovdje kemijski spojevi ulaze u staničnu membranu mikroorganizama čime postaju zaštićena od mnogih negativnih faktora.

Glavni razlozi sa enkapsulaciju Bakterijama:

 • Postupno otpuštanje pesticida i mineralnih gnojiva (pojačana učinkovitost kemijskih proizvoda)
 • Sposobnost usvajanja oba tipa pesticida (lipofilnih i hidrofilnih)
 • Poboljšana sigurnost rada sa pesticidima
 • Povećanje ljepljivosti (Bakterije se ponašaju kao okvašivač)
 • Usvajanje štetnih kemijskih spojeva i teških metala iz vode i zemljišta
 • Poboljšana stabilnost i reaktivnost
 • Povećanje higroskopnost (sposobnost zadržavanja vode iz okoline)
 • Poboljšana stabilnost
 • Očuvanje okoliša
 • Otpornost na visoke temperature i UV zračenje
 • Sprječavanje brzog isparavanja i oksidacije


Postotak insekticida i fungicida koji ostaje na biljci se kreće između 30 i 55%, dok količina aktivne tvari koja dolazi u kontakt s patogenima i štetočinama iznosi svega 0.1%. U slučaju mineralnih gnojiva učinkovitost se kreće između 30 i 50%, dok se ostatak ispire u podzemne vode, vezuje u neaktivne oblike ili isparava u atmosferu.
Ovako niska učinkovitost kemijskih preparata i negativan utjecaj koji imaju na okoliš više je nego dovoljan razlog za primjenu pripravka Bakterije radi enkapsulacije.

Poboljšanje učinkovitosti kemijskih pesticida i gnojiva sa preparatom Bakterije:

Miješanje sa insekticidima

 • Enkapsulacija insekticida, a nakon tretmana biljaka, mikroorganizmi iz pripravka Bakterije se lako zakače na insekte, ili prodrijeti u njihove dišne ​​i probavne organe. Kako ovo nije sredina u kojoj mikroorganizmi mogu preživjeti, dolazi do njihovog uginuća, pri čemu se oslobađa aktivna tvar insekticida izravno na mjesto gdje je učinkovitost insekticida daleko veća.

Miješanje s fungicidima

 • Nakon enkapsulacije fungicida, a nakon tretmana biljaka, mikroorganizmi iz pripravka Bakterije buše staničnu membranu patogena, i dodatno olakšavaju dublji prodor kemijskih fungicida.

Miješanje s herbicidima

 • Jedinjenja koja se nalaze u Bakterijama u vidu aminokiselina, vitamina i biljnih hormona znatno olakšavaju prolazak herbicida kroz staničnu membranu korova i njihovo dalje kretanje kroz biljku, što znatno povećava učinkovitost. Kako Bakterije imaju jak stimulativni učinak, biljka će biti u velikoj mjeri zaštićena od herbicidnog šoka.

Miješanje s mineralnim gnojivima

 • Zbog niske učinkovitosti i brzog vezivanja (inaktiviranja) mineralnih gnojiva u tlu, mikroorganizmi iz pripravka Bakterije kroz efekt enkapsulacije uspijevaju sačuvati gnojivo u sebi i postupno ga predaju biljci. Na ovaj način se značajno sprječava zaslanjivanje, ispiranje, isparavanje i vezivanje gnojiva u tlu.

Emisije o Bakterjama

Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward