menu

Bioremedijacija

Bioremedijacija

"Bavite se poljoprivredom, ali na održivi način!"

Kako će mikroorganizmi počistiti nered koji smo napravili?

Strategija čišćenja zagađivača naziva se bioremedijacija. Primjena mikroorganizama u cilju čišćenja našeg nereda sve više dobiva na značaju kako znanstvenici otkrivaju nove načine za uklanjanje teških metala, naftnih mrlja, radioaktivnog otpada, pesticida i drugog.
Onečišćenje tla i voda teškim metalima, pesticidima i mineralnim gnojivima je rastući problem uglavnom zbog industrijalizacije.

"Najbolje tehnologije dolaze iz prirode. Njih nisu stvorili ljudi "


Priroda vs. Znanost = 10: 0

Vremenom se uvidjelo da su postojeće fizičke i kemijske metode čišćenja vrlo skupe i nisko učinkovite, dok se ispostavilo da su mikroorganizmi savršena smetlarska služba i vrlo jeftino rješenje. Mikroorganizmi razlažu organsku materiju i inertne materijale koji prekrivaju površinu zemlje. Zapravo, oni su toliko dobri u tome da je interes ljudi sve više usmjeren ka njima.
Bakterije spadaju u kategoriju visoko učinkovitih preparata koji pored stimulativnog djelovanja na biljke, odlično čiste i zemljište, čuvaju okoliš, korisne insekte i životinje. Ovo je naročito važno kod biljaka koje iz tla mogu usvojiti velike količine teških metala i drugih toksina u sebe.

Stalno pričamo o ekologiji. Sada imamo mogućnost i da je primijenimo

Bakterije uklanjaju najveći broj zagađivača u tlu, Olovo (Pb), Krom (Cr), Bakar (Cu), cink (Zn), Nikal (Ni), Kadmij (Cd), Živu (Hg) i Arsen (As). Ukoliko se Bakterije primjenjuju za čišćenje otpadnih voda, moguće je vršiti i recikliranje stvorene biomase. Postotak i brzina usvajanja je veća na strukturnim i dobro aerisanim zemljištima, ali je ovo ipak dugotrajan i zahtjevan proces koji se ne može završiti preko noći.
Nakon usvajanja teških metala dolazi do sedimentacije mikroorganizama iz pripravka uz inaktivaciju zagađivača. Ovim procesom bioremedijacije se značajno smanjuje usvajanje toksina od strane biljaka. Primjenom pripravka Bakterije hrana na vašem stolu biće daleko zdravija.

Emisije o Bakterjama

Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward