menu

Biokontrola

Biokontrola

Efekt valova (aktivacija - primjena preko lista i preko korijena)

 • Primjenom pripravka Bakterije aktiviramo prirodni obrambeni sustav u biljci, poznatiji kao inducirana rezistentnost (ISR - inducirana sistemičnim rezistentnost i SAR - sistemičnim stečena rezistentnost).
 • Svaka biljka posjeduje jake obrambene sposobnosti, ali do infekcije ipak dolazi. Ovo se najčešće događa zbog kašnjenja u aktivaciji njenog prirodnog imuniteta. Primjenom pripravka Bakterije vršimo lažnu aktivaciju i tako održavamo biljku u stanju pripravnosti. Najveći dio patogena nije sposoban da probije ovu zaštitu, zbog čega biljka uspijeva završi svoj razvoj potpuno zdrava. Ovakav način zaštite sve više dobiva na značaju u znanosti i praksi.
 • Za aktiviranje oba tipa inducirane rezistentnost, tretman je potrebno raditi i preko lista (folijarno) i preko korijena (zalijevanjem). Tretmane raditi svaka dva tjedna, iz razloga što inducirana rezistentnost traje oko 15 dana, a svoj maksimum dostiže između 6 i 8 dana, nakon čega opada.

Zaštitno polje (aktivacija - tretman sjemena i primjena preko korijena)

 • Zemljišna primjena preparata Bakterija dovodi do kolonizacije korijena od strane korisnih mikroorganizama pri čemu se stvara gotovo neprobojna barijera pod nazivom "biofilm". U okviru ove barijere stvaraju se mnoga spojevi sa zaštitnim i stimultivnim djelovanjem koja pomažu biljci da dobro napreduje i izdrži stres.
 • Da bi uopće došlo do ostvarivanja infekcije patogeni prvo moraju probiti biofilm. Zato se preporuča potapanje sjemena i korijena u otopinu Bakterija prije sjetve, odnosno prilikom rasađivanja, dok se kasnije preporučuje zalijevanje. Dodatni efekt potapanja se ogleda u kvalietniji klijanju i bržem prijemu biljaka.
 • Ovim načinom zaštite najčešće se suzbijaju oboljenja koja uzrokuju patogeni: Alternaria, Fusarium, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia, Verticillium i drugi.

Oktagon (aktivacija - primjena preko lista i preko korijena)

 • Bakterije djeluju preventivno i kurativno, s tim da je uvijek preporuka raditi tretmane prije ostvarenja infekcije i ne dozvoliti napade na biljku. Sprječavanje razvoja (antibioza) i izravno suzbijanje (antagonizam) štetnih mikroorganizama je izuzetno učinkovita osobina preparata. Ukoliko želite biti sigurniji u zaštitu, uvijek možete miješati Bakterije s kemijskim pesticidima. Detaljnije na strani Primjena.

Kompeticija (aktivacija - preko korijena)

 • Prirodno stanište nevjerojatno raznovrsne zajednice mikroorganizama nalazi se u zoni korjenovog sustava. Ona predstavlja pravu džunglu u kojoj vlada pravilo da najsposobniji opstaju, što se ogleda u borbi za prostor i hranu, takozvana "kompeticija". Izuzetna aktivnost pripravka Bakterije pokazuje da on ima visoku mogućnost kolonizacije korijena i tako čuva biljku od napada raznih zemljišnih patogena.

Čistači za pohvalu (aktivacija - preko lista i preko korijena ovisno o mjesta napada patogena)

 • Indirektno zaštitno djelovanje pripravka Bakterija se događa uslijed sposobnosti selekcionisanih mikroorganizama apsorbirati ogromne količine mikotoksina.
 • Mikotoksini su kemijski spojevi proizvedena od strane gljiva, štetna za biljke, ljude i životinje. Ova spojevi lako mogu zagaditi i pohranjenu hranu, a razlog leži u visokoj stabilnosti na procese obrade. Mikotoksini mogu biti fatalni, ili prouzročiti ozbiljne zdravstvene probleme u vrlo malim koncentracijama, koje se mjere u milionitom (ppm) i milijarditom dijelu (ppb). Postoji više tisuća mikotoksina, ali samo mali dio njih ima potencijal uzrokovati oboljenja biljaka i životinja.
 • U prirodi mikotoksini obično imaju ulogu da onesposobe obranu biljke domaćina, kao i da obrane sebe od drugih mikroorganizama.
 • Aflatoksin B1 spada u vrlo opasne i kancerogene mikotoksine koga stvaraju gljive iz roda Aspergilus, a posebno ugrožena kultura kod nas je kukuruz. Iz ovog razloga naš prijedlog ratarima je da obavezno uvrste preparat Bakterije u tehnologiju proizvodnje kako kukuruza, tako i drugih biljaka na kojima patogeni stvaraju velike količine ovih otrova.
 • Zbog visoke moći apsorpcije Bakterije se mogu koristiti i za čišćenje zemljišta i otpadnih voda od teških metala.

Rudarenje (aktivacija - primjena preko korijena)

 • Odlična sposobnost mobilizacije mineralnih elemenata nastalih uslijed enzimske aktivnosti mikroorganizama iz preparata, dovodi do promjene pH vrijednosti u zoni korijena čime se potiskuju patogeni. Ovdje se praktično stvaraju uvjeti u kojima neki štetni mikroorganizmi ne mogu preživjeti. Biljke tretirane s preparatom Bakterije su otpornije i gotovo uvijek većeg porasta i prinosa od netretiranih biljaka.

Emisije o Bakterjama

Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward